RAZGOVOR

Bringing down the Archive Fever

20. - 22.10.2021.

Međunarodna konferencija Bringing down the Archive Fever – opening and collaborating on photography archives and collections održava se od 20. do 22. listopada 2021. u prostoru Urania (Trg E. Kvaternika 3/3, Zagreb) i online putem platforme Zoom, u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti.

Konferencija je dio projekta The Cycle: European Training in Photographic Legacy Management (2020. – 2022.) koji se financira sredstvima Europske unije, u sklopu programa Kreativna Europa (potprogram Kultura).

PROGRAM

-

Fotografski arhivi ne sastoje se samo od prikupljanja, pisanja i kuriranja. Pod fotografskim arhivima podrazumijevamo zbir fotografske građe i pripadajuće dokumentacije koja materijal kontekstualizira, objašnjava i/ili opisuje. Recentne globalno raširene rasprave prepoznaju arhive kao nositelje velikih promjena u različitim diskursima – institucionalnim, obrazovnim, povijesnim. Oni omogućuju potrebne poticaje za umrežavanje i podizanje svijesti o nužnosti očuvanja vrijedne dokumentacije (uzimajući u obzir i onu koja još uvijek nije otkrivena), dok pritom kroz kontinuirano istraživanje i interpretaciju potiču nova znanja. Arhivi su neizbježni za kritičko razmišljanje o utjecaju povijesti na suvremeni trenutak. Fotografski arhivi nude važno kulturno svjedočanstvo i strateško su sredstvo pri podizanju svijesti i ponovnom razmatranju povijesti kroz prizmu civilizacijskih vrijednosti koje su kroz mnoga razdoblja bile ugrožene. Posebno je to bitno na primjeru fotografkinja koje su nerijetko izostavljane iz arhivskog diskursa.

Brojni arhivi postoje u institucijama diljem svijeta, ali na mnoge od njih nije skrenuta pozornost stručnjaka i šire javnosti. Osim toga, mnogi fotografi i/ili članovi njihovih obitelji nastavljaju s praksom privatnog čuvanja arhiva, često bez potrebnih osnovnih znanja o njihovu održavanju, o otvaranju arhiva za javnost ili o načinima kako se barem djelomično povezati s institucijama. Cilj ove konferencije je istraživanje načina na koje se fotografije arhiviraju i prikupljaju kao privatne ili javne; potraga za novim alatima i obradama arhivskog materijala koji pridonose podizanju svijesti o ulozi fotografskih arhiva te poticanju razvoja njihove društvene relevantnosti. Također potičemo razvoj mreže za razmjenu znanja i vještina potrebnih u fotografskim praksama, istraživanjima, cirkulaciji i suradnji, naglašavajući pritom društvene, političke, reprezentacijske diskurse povijesti fotografije i njene sadašnjosti, kao i priloge iz perspektive povijesti, kritičke teorije, povijesti umjetnosti, vizualnih studija, arhivskih studija, antropologije i drugih humanističkih i društvenih disciplina. Učinkovito upravljanje može produžiti život fotografskog djela. Stoga, ova konferencija, kao dio projekta The Cycle – European Training in Photographic Legacy Management, potiče dijalog o novim i održivim oblicima očuvanja i valorizacije umjetničkih djela u mediju fotografije.

Ova konferencija podijeljena je u šest panela: Large archives, Constructing the archive – private or public interest?, ‘Adding’ women into existing archival narratives, Epistemological and interdisciplinary perspectives, Archive as artistic device, Ethics of archive research and construction of memory. Već njihovim naslovima ukazujemo na širinu suvremene recepcije fotografskih arhiva, koje je moguće sagledati i kronološki, ali i tematski. U izlaganjima bit će riječi o načinima očuvanja izvorne strukture arhiva prilikom ulaska u institucije, ali i malim arhivskim kolekcijama koje izmiču standardnim postupcima organizacije građe. Govorit će se o arhivima koje su osmislili sami umjetnici, a koji su nerijetko ostali zaboravljeni, te su pronađeni zahvaljujući pukom slučaju. Namjera je konferencije ukazati kako fotografija nije samo dispozitiv slikovnog, nego medij koji u sebi okuplja priče, komentare, tekstove i povijest. Ti svojevrsni “sudari” znanja, mišljenja, slika i tekstova koji ih prate svjedoče o heterogenom području koje nije moguće sintetizirati.

Suočeni s arhivskim impulsom, koji s jedne strane može djelovati poput kaotične instalacije nekog umjetnika ili pisca, a s druge poput uredno složenog, drevnog registra, arhivsku groznicu čiju je temperaturu svojevremeno odredio Jacques Derrida, pokušavamo “stišati” raspravljajući o raznovrsnim informacijama: od arheologije do postupaka arhiviranja azila, preko upoznavanja rane fotografske ženske scene u Skandinaviji, i dalje nedovoljno poznatih sudbina Srednje i Istočne Europe, sve do recentnih preispitivanja arhivskih praksi na kulturu sjećanja Iberskoga poluotoka. Složeni i već kategorizirani, ili u procesu stvaranja, arhivi ukazuju na potrebu odmaka od standardnih klasifikacijskih procesa, uz zadržavanje fokusa na fotografiju kao kulturalnu praksu i beskonačno polje znanja, sjećanja i značenja ovisno o slici.

Plenarno predavanje prvog dana konferencije Archival Transformations and the Value of Photographic Objects održat će Costanza Caraffa (KHI, Firenca).

-
Organizacijski odbor
Ana Ćurić, IPU
Lucija Habuš
Sandra Križić Roban, IPU
Lana Lovrenčić, IPU
Irena Šimić, IPU

-
Konferencija se održava uživo i online. Zoom link možete zatražiti slanjem e-maila s imenom i prezimenom na adresu cyclezagreb2021@gmail.com. Zbog ograničenog broja posjetitelja, sudjelovanje u prostoru Urania također je potrebno najaviti na istu e-mail adresu. Konferencija će se moći pratiti i u izravnom prijenosu na Facebook stranicama Instituta za povijest umjetnosti.

-
Projekt The Cycle: European Training in Photographic Legacy Management provodi se u suradnji pet partnerskih institucija iz Francuske, Španjolske i Hrvatske. Vodeći partner projekta je Spéos International Photographic Institute (FR), a uz Institut za povijest umjetnosti u projekt su uključeni Ured za fotografiju (HR), Magnum Fonds de dotation (FR) i the University of Deusto (ŠP).

-
Kontakt:
Sandra Križić Roban
Ana Ćurić