RAZGOVOR

Predavanja u Mjesecu Ponosa

29.5.2021. | 17:30

Franko Dota: Pismo Kire Crnogorskog iz Skopja – prvi jugoslavenski gej aktivistički glas

Negdje u kasnim 1950-ima skopski odvjetnik Kiro Crnogorski iz tiska je doznao da se u Beogradu, u jugoslavenskom saveznom ministarstvu pravosuđa, radi na reformi kaznenog prava. Kao pravniku bilo mu je jasno da je to prilika za, danas bismo rekli, „zagovaračku akciju“ pa je sročio pismo naslovivši ga na nadležnog ministra. I to ne bi bilo vrijedno naše ni ministrove posebne pažnje da Crnogorski nije predložio nužnost dekriminalizacije homoseksualnosti. Svoje je argumente utemeljio na tadašnjim progresivnim pravnim teorijama o seksualnosti, potom na postulatima europskog homofilnog pokreta, ali i na pripovijesti o vlastitom životu. Više od pedeset godina kasnije u Skopju se još uvijek može čuti izraz „kirče-pederče“.

Dr. sc. Franko Dota je povjesničar, vanjski suradnik u zvanju docenta na Filozofskom fakultetu u Rijeci, suosnivač udruženja Zagreb Pride i dopisnik talijanske novinske agencije ANSA-e iz Hrvatske. Aktivno je uključen u LGBTIQ aktivizam od 2007. godine kroz organizaciju Povorki ponosa. Radio je na javnim kampanjama zagovaranja, suradnji s medijima, institucijama i političkim strankama. Pokrenuo je, osmislio i vodio ciklus vanškolskih edukacijskih radionica iz polja LGBT studija, povijesti i kulture pod nazivom Prajdionice – LGBT studiji za početnike i početnice (2008.-2013.). Godine 2017. stekao je znanstvenu specijalizaciju iz polja LGBT studija, doktoriravši na Filozofskom fakultetu Zagrebu suvremenu povijest s temom Javna i politička povijest muške homoseksualnosti u socijalističkoj Hrvatskoj. Objavio je znanstvenu monografiju iz suvremene povijesti Istre i Rijeke (Zaraćeno poraće, Zagreb, 2010.), više znanstvenih članaka na teme iz suvremene nacionalne i queer povijesti, te sudjelovao na tridesetak međunarodnih znanstvenih skupova.